HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

MİSYONU

Maliye politikasını katılımcı bir anlayış ile geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

VİZYONU

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamı desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI

MİSYONU

Bakanlığımız da belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

VİZYONU

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, vatandaş haklarını gözeterek, vatandaş memnuniyetini odaklı çalışmayı esas alan, kamu kaynaklarını ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak optimal toplumsal faydayı hedefleyen, uygulama yönüyle bilgilendirici saydam, hesap verebilir, çalışanlarının motivasyonu yüksek, özgüvenli, dinamik ve öncü bir Defterdarlık olmak.